Brandi Carlile 2: Turpentine

Carlile talks about how Elton John came to sing on her new album.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
Instagram icon
RSS icon
Vimeo icon